Predstavitev knjige: Postmodernizem in semantika glasbe, dr. Gregor Pompe

8.9.2011 ob 18h, predbalkonska dvorana Union,
Maribor

O monografiji
Avtor v svoji monografiji povezuje dva osrednja pojma sodobne glasbene prakse: postmoderno in semiotiko. Pri tem sistematično obravnava pojem postmodernizma kot strokovni muzikološki termin, vezan na pomenske plati analizirane glasbe. Pri tem se skuša dokopati do lastnega pogleda na postmoderno in postmodernistično glasbo, ki jo skuša definirati s pomočjo pojmov iz semantike in semiotike glasbe. Postmodernizem se ponuja navidez kot izhod iz hermetizma modernizma, kije v glasbi vladal v desetletjih po drugi svetovni vojni, toda avtor opozarja, da pri takšnem “izhodu” ne gre za preprosto prevzemanje modelov iz preteklosti, temveč da postmodernistična drža ni mogoča brez jasne izkušnje in zavedanja modernizma. kot glavno značilnost postmodernistične glasbe zato ugleda povečano in specifično povednost glasbenega toka, ki izhaja iz kolizij različnih slogovnih druženj, palimpsestov, kolažev, citatov, kratkih stikov in drugih sorodnih umetniških tehnik. Obenem je knjiga tudi prikaz različnih semiotsko/semantičnih analitičnih pristopov h glasbi.

V knjigi je podan pregled ideje glasbenega postmodernizma v splošnem in posebej v Sloveniji, ki avtorja pelje k novi tipologiji postmodernizma. Še posebno vrednost prinašajo analize štirih del klasikov sodobne glasbe – Georgea Crumba, Alfreda Schnittkeja, Petra Ruzicke in Lojzeta Lebiča –, v katerih avtor nazorno prikaže značilnosti ustvarjanja v sodobni glasbi. Delo prinaša tudi sezname avtorjev, ki celoti podeljujejo praktično vrednost "orientirja" po sodobni glasbeni ustvarjalnosti in teoretski misli.

Biografija
Dr. Gregor Pompe je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral primerjalno književnost, nemški jezik in muzikologijo. Za svoje diplomsko delo je  prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Predava na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2006 obranil svojo doktorsko disertacijo. Zgodovino glasbe je predaval tudi na oddelku za glasbo Pedagoške fakultete na Univerzi v Mariboru in vodil seminar na Oddelku za muzikologijo Humanistične fakultete Univerze Karla Franza v Gradcu.

Kot znanstveni raziskovalec se ukvarja s sodobno glasbo, z vprašanji semantike glasbe in glasbenega gledališča. Za svoje strokovno delo je prejel Mantuanijevo priznanje Slovenskega muzikološkega društva, Filozofska fakulteta in Študentski svet FF pa sta mu podelili nagradi za uspešno pedagoško delo. Dejaven je še kot publicist, glasbeni kritik in skladatelj. Od leta 2009 je predsednik Slovenskega muzikološkega društva.